CONTACT  TH  EN  JP

TH     EN    JP

DESIGN

YOUR

BEAUTY

WITH H3 3D FACE SCANNER

H3 Lumio 3D face Scanner

ออกแบบใบหน้า

ก่อนทำศัลยกรรม

ด้วยการสแกน 3 มิติ

H3 Lumio 3D Face Scanner เครื่องสแกนใบหน้าสามมิติ (3D) คุณภาพสูง มาพร้อมกับซอฟแวร์อัจฉริยะ ให้คุณออกแบบใบหน้าได้ก่อน ทำศัลยกรรม ทำให้การสื่อสารระหว่างคนไข้และคุณหมอ มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการเห็นภาพผลลัพธ์ ที่ตรงกัน เพราะความสวยของคุณออกแบบได้

ออกแบบใบหน้า

ก่อนทำศัลยกรรม

ด้วยการสแกน 3 มิติ

H3 Lumio 3D Face Scanner เครื่องสแกนใบหน้าสามมิติ (3D) คุณภาพสูง มาพร้อมกับซอฟแวร์อัจฉริยะ ให้คุณออกแบบใบหน้าได้ก่อน ทำศัลยกรรม ทำให้การสื่อสารระหว่างคนไข้และคุณหมอ มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการเห็นภาพผลลัพธ์ ที่ตรงกัน เพราะความสวยของคุณออกแบบได้

SIT – SCAN – DESIGN

ใช้งานง่าย

        เพียงแค่กด 1 คลิก

รวดเร็ว

        < 1 วินาที

จากการศีกษา ค้นคว้า ที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก จึงออกมาเป็นขั้นตอนในการใช้งานที่ง่าย เพียงแค่กด ‘หนึ่งคลิก’ ก็จะได้ภาพใบหน้าสามมิติ โดยใช้เวลาเพียงแค่ ‘หนึ่งวินาที’ ในการสแกนใบหน้า

เนรมิตรความสวย

ด้วยการออกแบบใบหน้า
ด้วยตัวคุณ

Lumio 3D: Beauty Designer Application รองรับการใช้งานบน Tablet (iOS) และปากกา ง่าย สะดวก เพียงปลายนิ้ว
ด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุมในการออกแบบใบหน้าให้สวยดั่งใจคุณ

ภาพ 3 มิติ

ความคมชัดสูง

ในทุกรายละเอียดบนใบหน้า

H3 Lumio 3D Face Scanner สามารถสแกนได้ครอบคลุมถึง 180 องศา ผสานกับการใช้เทคโนโลยีบันทึกแบบแรพพิดสามดี (Rapid 3-D) ที่รองรับการบันทึกข้อมูลใบหน้าสามมิติที่มีความละเอียดและคมชัดสูง ทำให้ภาพที่ได้มีคุณภาพ

Feature of the Face Design

ครบครันทุกคุณสมบัติ

ในการออกแบบใบหน้าด้วย
Lumio 3D: Beauty Designer

ตอบโจทย์ครบทุกมิติของการออกแบบใบหน้าที่คุณต้องการ ด้วยแอปพลิเคชั่น Lumio 3D: Beauty Designer บนแท็บเล็ต (iPad) และ ปากกา ง่าย สะดวก เพียงปลายนิ้ว

เต็มเปี่ยมด้วยสมรรถนะและความสามารถ
ในการออกแบบใบหน้า

สแกนครอบคลุมใบหน้าและลำคอ 180° (ครอบคลุมถึงใบหู)

เก็บทุกรายละเอียดบนใบหน้าด้วยความแม่นยำ ที่ครอบคลุมใบหน้าและลำคอจากหูซ้ายถึงหูขวา

สามารถวัดมิติใบหน้าได้ละเอียดแม่นยำ

ช่วยให้คุณวัดทุกรายละเอียดบนใบหน้าได้ อย่างง่ายดาย

สามารถวัดมิติใบหน้าได้ละเอียดแม่นยำ

สามารถวัด คำนวณ และแสดงปริมาตรสาร เติมแต่งอย่างแม่นยำ

สแกนครอบคลุมใบหน้าและลำคอ 180° (ครอบคลุมถึงใบหู)

เก็บทุกรายละเอียดบนใบหน้าด้วยความแม่นยำ ที่ครอบคลุมใบหน้าและลำคอจากหูซ้ายถึงหูขวา

จำลองผลการทำศัลยกรรมให้เห็นชัดเจน

ช่วยให้คุณวัดทุกรายละเอียดบนใบหน้าได้ อย่างง่ายดาย

ครบทุกกระบวนการปรับทุกส่วนของใบหน้า 3 มิติ

สามารถวัด คำนวณ และแสดงปริมาตรสาร เติมแต่งอย่างแม่นยำ

สแกนครอบคลุมใบหน้าและลำคอ 180° (ครอบคลุมถึงใบหู)

เก็บทุกรายละเอียดบนใบหน้าด้วยความแม่นยำ ที่ครอบคลุมใบหน้าและลำคอจากหูซ้ายถึงหูขวา

สามารถวัดมิติใบหน้าได้ละเอียดแม่นยำ

ช่วยให้คุณวัดทุกรายละเอียดบนใบหน้าได้ อย่างง่ายดาย

สามารถวัดมิติใบหน้าได้ละเอียดแม่นยำ

สามารถวัด คำนวณ และแสดงปริมาตรสาร เติมแต่งอย่างแม่นยำ

สแกนครอบคลุมใบหน้าและลำคอ 180° (ครอบคลุมถึงใบหู)

เก็บทุกรายละเอียดบนใบหน้าด้วยความแม่นยำ ที่ครอบคลุมใบหน้าและลำคอจากหูซ้ายถึงหูขวา

จำลองผลการทำศัลยกรรมให้เห็นชัดเจน

ช่วยให้คุณวัดทุกรายละเอียดบนใบหน้าได้ อย่างง่ายดาย

ครบทุกกระบวนการปรับทุกส่วนของใบหน้า 3 มิติ

สามารถวัด คำนวณ และแสดงปริมาตรสาร เติมแต่งอย่างแม่นยำ

สามารถใช้ร่วมกับซอฟแวร์สแกนหน้า 3 มิติ

เติมเต็มทุกก้าวของความงาม

ให้ชัดเจนด้วยภาพใบหน้า 3 มิติ

ช่วยให้การสื่อสารระหว่าง
แพทย์กับคนไข้เห็นภาพได้
ชัดเจนตรงกัน

ช่วยให้คนไข้เลือกรับการรักษา
ที่ดีที่สุดได้ง่ายขึ้น

เพิ่มโอกาสในการขยายฐาน
ลูกค้ากลุ่มใหม่

แนวโน้มความพึงพอใจของ
คนไข้เพิ่มขึ้น

TRUSTED BY